Przede wszystkim ludzie


Rościsław Stepaniuk


 

 

 

 

Przede wszystkim ludzie

 

 

 

W artykule zaprezentowano wprowadzenie do opisu systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w jednej z jednostek Sił Powietrznych, która pod względem finansowym należy do sektora publicznego i jest jednym z filarów Sił Powietrznych w systemie obronnym państwa.

 

Po reorganizacji Sił Powietrznych Polski na początku 2008 r., wszystkie niezależne jednostki stacjonujące na podpoznańskim lotnisku Krzesiny zostały połączone w jeden duży oddział. Od tego czasu jednostka ta nosi nazwę 31. Baza Lotnictwa Taktycznego (31. BLT). 31. BLT jest wyposażona w najnowocześniejsze i najskuteczniejsze samoloty bojowe w Polsce, znane wszystkim miłośnikom lotnictwa jako F-16 Jastrząb. Jednostka jest ulokowana na południowych obrzeżach Poznania. Jest to obecnie jedyne lotnisko wojskowe pod Poznaniem. Lotnisko i baza nosi nazwę Krzesiny, od nazwy pobliskiej miejscowości. Misją 31. BLT jest zabezpieczenie działań eskadr bojowych i wykonywanie zadań bojowych na poziomie taktycznym i operacyjnym. Baza jest zorganizowana w kilka grup i sekcji, co pozwala dowódcy jednostki na sprawne zarządzanie podległymi siłami i środkami, w tym na dowodzenie i sprawowanie nadzoru nad blisko 2000 ludzi personelu wojskowego i cywilnego, służącego i zatrudnionego w jednostce.

Zadania wykonywane przez 31. BLT to:

  • zabezpieczenie działań samolotów wojskowych pod względem logistycznym; koordynacja działań i odtwarzanie gotowości bojowej samolotów innych typów;
  • magazynowanie, przygotowanie i dostarczanie zaopatrzenia dla jednostek stacjonujących w bazie;
  • obsługa bieżąca oraz serwisowanie sprzętu lotniczego i naziemnego jednostki;
  • inne zadania, w zależności od potrzeb.

W dalszej części tekstu postaram się przybliżyć zasady funkcjonowania systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL), który jest wewnętrznie spójny, logiczny, synergiczny i dostosowany do zadań i misji wykonywanych przez jednostkę, przyczyniając się do podniesienia efektywności jej funkcjonowania.

Zasobami Ludzkimi (ZZL), który jest wewnętrznie spójny, logiczny, synergiczny i dostosowany do zadań i misji wykonywanych przez jednostkę, przyczyniając się do podniesienia efektywności jej funkcjonowania. zarządzania jakością służby/pracy oraz możliwości usprawniania funkcjonowania jednostki z inicjatywy samych służących i pracowników.

Podstawy motywowania i strategia
Podstawą strategii bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej jest aktywne członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim (NATO) oraz ścisła współpraca wojskowa ze Stanami Zjednoczonymi, które są filarami bezpieczeństwa państwa, gwarantując krajowi stabilny rozwój. By osiągnąć wymagany poziom bezpieczeństwa w Europie oraz by zwiększyć możliwości w zakresie udziału w ćwiczeniach NATO, kierownictwo państwa polskiego zdecydowało o kontynuacji modernizacji technicznej Sił Zbrojnych oraz o przejściu na system zawodowej służby wojskowej.

Polskie Siły Powietrzne przechodzą obecnie proces restrukturyzacji i modernizacji, na drodze swojej transformacji ku nowym wyzwaniom. Dodatkowo w Siłach Powietrznych zastępuje się samoloty bojowe produkcji radzieckiej samolotami F-16 Jastrząb, co wiąże się z pozytywnymi zmianami w zakresie kultury technicznej, których motorem jest nowoczesna technika lotnicza produkcji zachodniej.

W tekście przedstawiono wiele przykładów niedawnych pozytywnych zmian, które zaszły w 31. BLT, jednostce funkcjonującej w sektorze publicznym i odgrywającej ważną rolę w systemie obrony kraju.

Misja 31. BLT wynika z potrzeb narodowej strategii bezpieczeństwa Polski. Głównym celem funkcjonowania bazy jest utrzymanie wszystkich podległych sił i środków w pełnej gotowości bojowej, a jednocześnie utrzymanie ciągłości zabezpieczenia logistycznego wszystkich pododdziałów wchodzących w skład jednostki. Kluczem do osiągnięcia wymienionych celów jest utrzymanie wysoko wykwalifikowanego, wyspecjalizowanego, profesjonalnego personelu wojskowego i cywilnego, który będzie w stanie wykonywać skomplikowane zadania na poziomie taktycznym i operacyjnym.

Wdrożenie nowoczesnych samolotów i zachodniej technologii wywołało znaczące zmiany w zadaniach i misji 31. BLT. Co jest jednak źródłem ich przewagi nad oponentami, ich siły, jakie są słabości, jakie otwierają się możliwości i gdzie leżą zagrożenia?

 

 

Pełna wersja artykułu w magazynie Lotnictwo 2/2013

Wróć

Koszyk
Facebook
Twitter