Nowy rok – nowe ważne przetargi


Jarosław Brach


 

 

 

 

Nowy rok – nowe ważne przetargi

 

 

 

W ostatnich latach, pomijając jedynie bardzo słaby w tym względzie rok 2009, Siły Zbrojne RP nabywały relatywnie dużo pojazdów użytkowych różnych kategorii i typów – przeciętnie kilkaset sztuk rocznie. Mimo tego faktu nie doszło do istotnych zakupów sprzętu kilku szczególnie ważnych rodzajów. Co gorsze, do zakupów nie doszło, chociaż nawet były ogłaszane stosowne przetargi i zbierane niezbędne informacje. Procedury po prostu z czasem zawieszano bądź oficjalnie unieważniano. I sytuacja taka, zaczynając od pierwszego nieudanego przetargu na następców Starów 660 oraz 266, trwała już de facto od 2008 roku.

 

 

Tymczasem, w ciągu ostatnich kilku tygodni, mamy chyba, w co gorąco wierzę, całkowite odwrócenie wcześniejszych niekorzystnych tendencji w tym zakresie. Najpierw, 29 listopada 2013 roku, została podpisana umowa na dostawę w latach 2014–2018 914 samochodów średniej ładowności i wysokiej mobilności Jelcz 442.32 4x4. Natomiast na początku tego roku – 14 stycznia – Inspektorat Uzbrojenia ogłosił (data udostępnienia) rozpoczęcie realizacji dwóch ważnych postępowań – zamówień publicznych: numer /IU/247/X-37/ZO/ NZO/DOS/SS/2013 oraz numer /IU/217/X-37/ZO/MZO/ DOS/Z/2013. Oba te przetargi są ogłoszeniami o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zgodnymi z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającą Dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18WE.

Przedmiot zamówienia w pierwszym postępowaniu stanowi dostawa w latach 2014–2015 trzech ciągników siodłowych opancerzonych, czyli ciężkich terenowych ciągników siodłowo-balastowych z opancerzoną kabiną do przerzutu ciężkiej techniki bojowej. Pojazdy te muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać następujące szczegółowe wymogi:
– muszą być przeznaczone do tworzenia zespołów pojazdów (zestawów) z naczepami o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 120 000 kg do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego, zarówno w czasie działań bojowych, jak i w czasie pokoju, w trudnych warunkach terenowych, na różnych wysokościach, w dzień i w nocy. Pojazdy te powinny być przystosowane do połączenia ze standardowymi obecnie w SZ RP w tej klasie sprzętu niskopodwoziowymi naczepami – 3- osiowymi NS300W oraz 6-osiowymi NS600W spółki Auto-Hit;
– powinny być wyposażone w siodło o nacisku minimum 160 kN przystosowane do podłączenia naczepy niskopodwoziowej z czopem 3,5 cala;
– powinny być wyposażone w układ napędowy o konfiguracji 8x8 (wymaganie przynajmniej wysokiej dzielności terenowej);
– ich kabiny muszą zostać przystosowane do przewozu 4 osób i zapewniać ochronę załogi na poziomie minimum 2 zgodnie ze STANAG 4569;
– zbiorniki paliwa muszą zapewniać ochronę na poziomie 2 STANAG 4569.

Szczegółowe wymagania dla ciągników siodłowych opancerzonych określone zostaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która będzie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.

Innymi słowy, na obecnym etapie wojsko jedynie nakreśliło bazowe wymogi co do kompletacji samochodów będących przedmiotem zamówienia. Mają to być ciężarówki w konfiguracji terenowej, 4-osiowe, zdolne tworzyć zestawy gwarantujące możliwość przerzutu najcięższych gąsienicowych wozów bojowych o masie własnej powyżej 60 000 kg. Ich kabiny mają zapewniać ochronę załogi na poziomie minimum 2 zgodnie ze STANAG 4569, chociaż na tym etapie nie podano, jakiego rodzaju ochrony – balistycznej, przeciwminowej czy obu – kwestia dotyczy.

Drugie z postępowań jest o wiele istotniejsze, tak jeżeli zagadnienie odnosi się do liczby, rodzaju, jak i ilości zamawianych – przewidzianych do nabycia aut. Przedmiot tego zamówienia stanowi bowiem planowana w latach 2014–2018 dostawa 27 sztuk ciężkich kołowych pojazdów ewakuacji i ratownictwa technicznego. Pojazdy te muszą być fabrycznie nowe oraz charakteryzować się:
– wyposażeniem w urządzenie podnosząco-holownicze zapewniające holowanie pojazdów ciężarowych, kołowych transporterów opancerzonych o masie całkowitej do 26 000 kg na podłożu drogi gruntowej (nieutwardzonej);
– układem napędowym z napędem na wszystkie koła jezdne o konfiguracji 8x8;
– kabiną przystosowaną do przewozu 4 osób i zapewniającą ochronę załogi na poziomie minimum 2 zgodnie ze STANAG 4569;
– zbiornikami paliwa zapewniającymi ochronę na poziomie 2 STANAG 4569;
– wyposażeniem w urządzenie dźwigowe zapewniające: udźwig co najmniej 8000 kg przy wysięgu żurawia co najmniej 7 m i przeładunek kontenerów o wielkości do 1C włącznie.

Pojazdy te muszą być również zdolne do pokonywania brodzeniem przeszkody wodnej o głębokości 0,8 m bez przygotowania i o 1,2 m po przygotowaniu.

Jednocześnie, analogicznie jak w przypadku poprzedniego postępowania, szczegółowe wymagania zostaną określone w SIWZ, która będzie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.

 

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 2/2014

Wróć

Koszyk
Facebook
Twitter