Kontrakt na haubice Krab podpisany!

Kontrakt na haubice Krab podpisany!

14 grudnia br. na terenie zakładu produkcyjnego Huta Stalowa Wola S.A. w Stalowej Woli doszło do podpisania umowy na zakup dla Sił Zbrojnych RP czterech dywizjonowych modułów ogniowych kryptonim Regina z armatohaubicami Krab kal. 155 mm. Kontrakt sygnowali Szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. dr Adam Duda, Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Huty Stalowa Wola S.A. Bernard Cichocki i Członek Zarządu – Dyrektor Rozwoju HSW S.A. Bartłomiej Zając. W uroczystości wzięli również udział Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz oraz przedstawiciele Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., właściciela Huta Stalowa Wola S.A., Prezes Zarządu PGZ S.A. Arkadiusz Siwko oraz Członek Zarządu PGZ S.A. Maciej Lew-Mirski.

Umowa ma wartość 4,649 mld PLN i w jej ramach HSW dostarczy 96 gąsienicowych armatohaubic samobieżnych Krab, 12 gąsienicowych wozów dowódczo-sztabowych, 32 gąsienicowe wozy dowódcze różnego szczebla, 24 kołowe wozy amunicyjne oraz 4 kołowe wozy remontu uzbrojenia i elektroniki.

Zakup Krabów wraz z pojazdami wsparcia jest realizacją obowiązującego nadal Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022, zakładającego pozyskanie pięciu modułów dywizjonowych Regina wraz z amunicją, w tym kierowaną kryptonim Szczerbiec (amunicja jest nabywana w ramach odrębnych umów). Pierwszy prototypowy moduł dywizjonowy został zamówiony przez MON w HSW S.A. w maju 2008 roku. Na mocy ówczesnej umowy zakład w Stalowej Woli miał dostarczyć 24 armatohaubic Krab wyposażonych w licencyjne brytyjskie wieże AS-90P na polskich podwoziach gąsienicowych UPG-NG oraz wozy dowódczo-sztabowe, dowódcze różnego szczebla na podwoziach gąsienicowych LPG oraz pojazdy wsparcia i zabezpieczenia na podwoziach kołowych. W listopadzie 2012 roku osiem Krabów oraz pięć pojazdów pomocniczych przekazano do próbnej eksploatacji do 11. Mazurskiego Pułku Artylerii.  Kompletny 24-działowy dywizjon miał zostać przekazany wojskowym do końca 2015 roku, zgodnie z aneksem do umowy z czerwca 2012 roku. Jednak, o ile testy wozów dowodzenia, czy logistycznych były bezproblemowe, o tyle testy samych armatohaubic wykazały poważne wady podwozi UPG-NG, m.in. mikropęknięcia kadłubów, przegrzewanie się silnika, czy nieszczelności w systemie paliwowym i wydechowym. W październiku 2013 roku dostawca podwozi – konsorcjum ZM Bumar-Łabędy S.A. oraz OBRUM Sp. z o.o. – zobowiązał się do wykonania poprawionego podwozia UPG-NG, jednak przeprowadzone w 2014 roku próby zmodyfikowanego pojazdu zakończyły się niepowodzeniem. W sierpniu tego roku główny wykonawca systemu Regina – HSW S.A. – poinformowała o braku możliwości terminowej dostawy modułu z powodu wad podwozia UPG-NG.

Jeszcze w tym samym roku HSW S.A. w porozumieniu z polskim resortem obrony podjęła decyzję o zakupie zagranicznych podwozi do Kraba. Negocjacje przeprowadzono ostatecznie z firmą Samsung Techwin (Hanwha Techwin) z Republiki Korei, z którą w grudniu 2014 roku HSW S.A. podpisała umowę na dostawę partii podwozi południowokoreańskiej haubicy K9 oraz zakup licencji na produkcję w kraju. Na mocy kontraktu Hanwha Techwin ma dostarczyć łącznie 36 podwozi (z tego 24 gotowe i 12 w częściach), pozostałe 84 mają powstać w Polsce w latach 2018-2023. Jeszcze w grudniu tego roku podmiot ze Stalowej Woli podpisał z MON zmianę do pierwotnej umowy, w której termin odbioru pierwszego kompletnego modułu Regina przesunięto do września 2017 roku. Według obecnie obowiązującego harmonogramu 24 podwozia K9 zostaną wykorzystane do budowy i przebudowy istniejących armatohaubic Krab (8 przebudowanych i 16 nowych haubic) tak, aby pierwszy moduł był gotowy w terminie. 

Dostawy zamówionych w grudniu br. czterech dywizjonów Krabów mają rozpocząć się w 2018 roku i potrwać siedem lat, tj. do 2024 roku. Po zakończeniu realizacji kontraktu polskie Wojska Rakietowe i Artylerii mają dysponować 120 Krabami w pięciu dywizjonach: według obecnych planów trzy z nich mają znajdować się w pułkach artylerii (5. Lubuski Pułk Artylerii, 11. Mazurski Pułk Artylerii i 23. Śląski Pułk Artylerii) a dwa w brygadach pancernych (10. Brygada Kawalerii Pancernej, 34. Brygada Kawalerii Pancernej).

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter