Reklama


 


Nowa Technika Wojskowa - jest pierwszym i największym w Polsce całkowicie niezależnym, prywatnym czasopismem o tematyce ogólnowojskowej. Ukazuje się od 1991 r. Można w nim znaleźć materiały poświęcone aktualnym problemom rozwoju techniki wojskowej, najnowsze informacje o polskim i światowym przemyśle obronnym, relacje z targów zbrojeniowych, omówienie aktualnych przetargów i zawartych kontraktów.  Szczególnie godne polecenia są dokładne opisy współczesnego sprzętu wojskowego. Doborowy zespól autorów gwarantuje rzetelność oraz wysoki poziom merytoryczny czasopisma.
 
Miesięcznik, objętość 100 stron.


 NTW - Numery Specjalne
Nowa Technika Wojskowa - Rocznik 2015
Nowa Technika Wojskowa - Rocznik 2014
Nowa Technika Wojskowa - Rocznik 2013
Nowa Technika Wojskowa - Rocznik 2012
Nowa Technika Wojskowa - Rocznik 2011
Nowa Technika Wojskowa - Rocznik 2010
Nowa Technika Wojskowa - Rocznik 2009
Nowa Technika Wojskowa - Rocznik 2008
Nowa Technika Wojskowa - Rocznik 2007
Nowa Technika Wojskowa - Rocznik 2006
Nowa Technika Wojskowa - Rocznik 2005
Nowa Technika Wojskowa - Rocznik 2004
Nowa Technika Wojskowa - Rocznik 2003
Nowa Technika Wojskowa - Rocznik 2002
Nowa Technika Wojskowa - Rocznik 2001
Nowa Technika Wojskowa - Rocznik 2000
Nowa Technika Wojskowa - Rocznik 1999
Nowa Technika Wojskowa - Rocznik 1998
Nowa Technika Wojskowa - Rocznik 1997
Nowa Technika Wojskowa - Rocznik 1996
Nowa Technika Wojskowa - Rocznik 1995