Czasopisma
Nowa Technika Wojskowa - jest pierwszym i największym w Polsce całkowicie niezależnym, prywatnym czasopismem o tematyce ogólnowojskowej. Ukazuje się od 1991 r. Można w nim znaleźć materiały Poświęcone aktualnym problemom rozwoju techniki wojskowej, najnowsze informacje o polskim i światowym przemyśle obronnym, szczegółowe opisy współczesnego sprzętu wojskowego. Doborowy zespól autorów gwarantuje rzetelność oraz wysoki poziom merytoryczny czasopisma.
Miesięcznik, objętość 100 stron.


Technika Wojskowa Historia - jest czasopismem przedstawiającym historię rozwoju techniki wojskowej. Ukazjuje się od 2010 r. Można w nim znaleźć zarówno materiały monograficzne poświęcone konkretnym typom uzbrojenia, jak i artykuły przedstawiające potyczki, bitwy i kampanie, umundurowanie czy też biografie postaci historycznych. Wszystko to bogato ilustrowane schematami, rysunkami, planszami barwnymi oraz mapami.
Miesięcznik, objętość 100 stron.


Lotnictwo - profesjonalny miesięcznik poświęcony współczesności i historii lotnictwa wojskowego, cywilnego oraz kosmonautyce. Ukazuje się od 1998 roku (pierwotny tytuł - Lotnictwo Wojskowe). W czasopiśmie prezentowane są obszerne monografie samolotów wojskowych i pasażerskich, artykuły poświęcone najważniejszym problemom lotnictwa, opisy najciekawszych kampanii oraz operacji lotniczych, historie jednostek oraz aktualności o wojskach lotniczych poszczególnych krajów.
Miesięcznik, objętość 100 stron.


Morze, Statki i Okręty - pismo dla każdego miłośnika spraw morskich i okrętowych. W czasopiśmie prezentowane są monografie okrętów wojennych z różnych epok, od złotej ery żagla po czasy współczesne, opisy konfliktów, bitew, oraz incydentów morskich. Ponadto pismo porusza zagadnienia z dziedziny polskiej i światowej gospodarki morskiej. Silną stroną czasopisma są stałe działy: z życia flot. kronika Polskiej Marynarki Wojennej. Archiwum Morskie.
Miesięcznik, objętość 84 strony.


Poligon - to najnowszy tytuł w bogatej ofercie czasopism wojskowych wydawnictwa Magnum X. Jest kierowany do miłośników i fachowców wojsk lądowych. Artykuły, poświęcone okresowi od czasów napoleońskich do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku, prezentują monografie sprzętu lądowego - od broni ręcznej po pojazdy, bitwy i kampanie, historie jednostek, umundurowanie i wyposażenie rozmaitych formacji, muzea wojskowe.
Dwumiesięcznik, objętość 84 strony.


Strzał - najdłużej ukazujące się i najlepsze polskie pismo fachowe o broni i strzelectwie. Tworzone przez miłośników broni i do miłośników broni skierowane. W każdym numerze znajdują się bogato ilustrowane artykuły o broni współczesnej i tej nieco starszej, a także o wiatrówkach, optyce, nożach i akcesoriach strzeleckich. Obszerna monografie, aktualne wiadomości rynkowe, testy, prezentacje, porady, wskazówki użytkowe i konserwacyjne, relacje z imprez sportowych.
Miesięcznik, objętość 84 strony.