Wozy bojowe

Czołgi Hermanna Göringa pod Warszawą

Latem 1944 roku w walkach w rejonie Warszawy brała udział niemiecka Dywizja Spadochronowo-Pancerna „Hermann Göring”, nosząca imię i nazwisko ówczesnego Marszałka Rzeszy. Mimo nazwy, mającej podkreślać przynależność do Luftwaffe, nie była to dywizja spadochronowa, a typowy związek zmechanizowany.

Zobacz więcej

Anatomia pancerza – ukraiński Opłot

Realizacja kontraktu dla tajskich sił zbrojnych przyczyniła się do upublicznienia kolejnych informacji na temat pancerza ukraińskiego czołgu BM Opłot. Mimo że jest on relatywnie prostej budowy, korzeniami tkwi w połowie lat 80., nie jest to wyznacznikiem jego słabości - wprost przeciwnie – osłona wozu wzmocniona skutecznym pancerzem reaktywnym...

Zobacz więcej

Francuska samobieżna armatohaubica GCT AUF 1

Działania bojowe prowadzone przez wojska lądowe w zasadzie nie mogą odbyć się bez wsparcia artyleryjskiego. Pododdziały „boga wojny” odgrywają istotną rolę w zarówno w natarciu, obronie, czy działaniach opóźniających. Artyleria ma możliwość izolowania pola walki, osłaniania skrzydeł i odcinków w ugrupowaniu bojowym...

Zobacz więcej

Czołg piechoty Mark I (A11)

Kariera bojowa czołgu A11 trwała zaledwie sześć dni. 27 maja 1940 roku brygadier Douglas Henry Pratt dowodzący 1. Armijną Brygadą Czołgów otrzymał rozkaz niezwłocznego skierowania swojej jednostki do Dunkierki, skąd miał się ewakuować do Anglii. Następnego dania o 16.50 zniszczone zostały dwa ostatnie czołgi, które zostały w brygadzie. 

Zobacz więcej

Czołg lekki T-26. Początek historii

W 1928 roku w znanych brytyjskich zakładach Vickers-Armstrong Ltd. powstał prototyp czołgu oznaczanego jako Vickers 6-ton. Pojazd ten powstał z własnej inicjatywy producenta, a wśród jego konstruktorów znajdowali się John Carden i Vivian Loyd, którzy w tym czasie decydowali o kierunku rozwoju brytyjskich wozów bojowych. Nowy czołg...

Zobacz więcej

Nieznany sprzęt Wojska Polskiego 1945-1990. Wóz dowodzenia obroną przeciwlotniczą PU-12

Centralizacja i automatyzacja dowodzenia prowadzą do znaczącego wzrostu efektywności użycia sił i środków. Po raz pierwszy stwierdzono to dowodnie w przypadku obrony przeciwlotniczej. Przeprowadzone w latach II wojny światowej próby wykazały, że ta sama liczba baterii przeciwlotniczych dowodzona centralnie gwarantuje...

Zobacz więcej

Pancerne lwy Habsburgów. Broń pancerna monarchii austro-węgierskiej Cz. 1

Jeszcze przed pierwszą wojną światową powstała w monarchii austro-węgierskiej interesująca koncepcja dwóch pojazdów pancernych: samochodu Austro-Daimler oraz czołgu Günthera Burstyna. Jednak nie starano się o fundusze na rozwój nowego typu broni...

Zobacz więcej

Reinkarnacja wojsk pancernych Armii Czerwonej w 1942 r.

Katastrofa Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej (RKKA) latem 1941 r. zmusiła organy sowieckiego państwa i wojska do podjęcia szeregu decyzji mających za wszelką cenę zmienić bardzo złą sytuację na froncie. Sięgnięto także po dorywcze działania organizacyjne. 

Zobacz więcej

Wszechstronna czwórka Alvisa. Pojazdy rodziny FV600 – Saracen, Salamander, Saladin i Stalwart Cz. I

Już od wczesnych lat powojennych brytyjskie Ministerstwo Zaopatrzenia, wyciągając wnioski z doświadczeń II wojny światowej, dążyło do daleko idącej standaryzacji pojazdów wykorzystywanych w królewskich siłach zbrojnych. Miała ona polegać nie tylko na stosowaniu określonych rozwiązań konstrukcyjnych i podzespołów mechanicznych, ale...

Zobacz więcej

Jak Rosjanie malowali czołgi? Lata 1939-1945

W dość powszechnej opinii w okresie II wojny światowej radzieckie pojazdy wojskowe (czołgi, działa samobieżne, samochody pancerne, ciężarówki i motocykle) były malowane na kolor zielony. W nomenklaturze czasów wojny farba ta nosiła oficjalną nazwę „ochronna 4BO”...

Zobacz więcej

Czołg średni T-28 Cz. 1

Chociaż w połowie lat 20. minionego stulecia gospodarka Związku Sowieckiego znajdowała się w fatalnym stanie, to władze tego państwa planowały budowę potężnej armii zdolnej do podboju całej Europy. Jednym z elementów sił zbrojnych miały być wojska pancerne wyposażone w sprzęt własnej konstrukcji i produkcji. Pierwszym krokiem...

Zobacz więcej

Warszawska Pancerna

W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej funkcjonują formalnie cztery takie brygady i stanowią najbardziej ofensywny element wojsk ciężkich. Brygady pancerne są przygotowywane pod względem organizacyjnym i sprzętowym do odegrania kluczowej roli w przypadku prowadzenia działań bojowych. Pomimo pewnych zastrzeżeń...

Zobacz więcej

T-64 na wojnie

Wozy rodziny Obiekt 434 oraz Obiekt 447A stanowiły jedną z dwóch, obok pojazdów T-80, zaawansowanych linii czołgów produkowanych w ZSRR. Szczególnie T-64B, wyposażony w system kierowania ogniem z prawdziwego zdarzenia oraz kompleks kierowanych czołgowych pocisków przeciwpancernych, zdawał się być...

Zobacz więcej

Sprzymierzeniec włoskiej piechoty – bwp Dardo

W trakcie II wojnie światowej włoskie siły zbrojne wykorzystywały przede wszystkim rodzime pojazdy bojowe różnego przeznaczenia. W większości przypadków nie cieszyły się one pochlebnymi opiniami, szczególnie w porównaniu z rozwiązaniami z innych państw. W latach 50. inżynierowie z...

Zobacz więcej

Ciężarowe Chevrolety w Wojsku Polskim

Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych Lilpop, Rau i Loewenstein SA  (LRL) było jednym z najstarszych i największych przedsiębiorstw działających na terenie II Rzeczpospolitej. Już pod koniec lat dwudziestych dzięki funkcjonowaniu pierwszej montowni LRL/Chebrolet posiadał uznaną markę oraz szeroką gamę produktów...

Zobacz więcej

Co nagle, to po Panterze

3 i 4 lipca 1943 roku na niemal bezludne stepy rozciągające się na północny wschód od Kurska na Ukrainie przybyło 20 pociągów wyładowanych po brzegi nietypowymi czołgami. Cechowały je ładne kształty, wysoka i zwarta sylwetka oraz bardzo długa lufa. Uzbrojone w nie oddziały natychmiast po wyładowaniu ruszyły ku frontowi i o świcie 5 lipca...

Zobacz więcej

Anatomia pancerza – czołgi T-64 cz. II

Druga połowa lat 70. ubiegłego wieku przyniosła poważny spadek odporności czołgów Obiekt 434 (T-64A) wobec wprowadzonych w armiach NATO środków przeciwpancernych. Chociaż program wzmocnienia osłony kadłuba spowodował, że front T-64A był bardzo dobrze zabezpieczony przed pociskami podkalibrowymi...

Zobacz więcej

Zawrotna kariera pancernej pchły

Tuż po zakończeniu wielkiej wojny kpt. O.S. Penn oficer Tank Corps opracował projekt 6-tonowego czołgu nawiązującego do Renault FT. Wóz miał dwuosobową załogę, charakteryzował się lekkim opancerzeniem i uzbrojeniem. Niestety pomysł upadł ze względu na brak zainteresowania czynników oficjalnych. 

Zobacz więcej

Ciężkie działo samobieżne SU-152

Historia czołgów KW nie byłaby kompletna bez opisu pojazdu o wspólnym rodowodzie. Ciężkie działo samobieżne, noszące początkowo oznaczenie KW-14, było ostatnim wozem bojowym mającym za patrona marszałka Woroszyłowa. Co prawda istniał jeszcze czołg eksperymentalny KW-13, ale był on całkowicie nową i odmienną konstrukcją.

Zobacz więcej

Czołgi idą na Cassino

Na początku stycznia 1944 roku batalion dowodzony przez ppłk. Harry’ego W. Sweetinga znajdował się w rejonie Santa Agata Di Gotto, dowódca otrzymał rozkaz, aby skierować się do Mignano, został bowiem przydzielony do Task Force Allen (wraz z 753. Batalionem Czołgów). 10 i 11 stycznia czołgi kompanii B wraz z załogami kompanii B z 753. Batalionu Czołgów...

Zobacz więcej

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter