Wozy bojowe

Inicjatywa prywatna czyli potrzeba matką wynalazku. Czołg piechoty Mark III Valentine

Na rozwoju brytyjskich wojsk pancernych po I wojnie światowej silne piętno odcisnęła tzw. zasada 10 lat. Według Winstona Churchilla, który był uznawany za jej głównego twórcę, Imperium nie wejdzie w znaczący konflikt zbrojny na obszarze Europy przez okres wspomnianych 10 lat.

Zobacz więcej

Pancerne nowości MSPO 2016

Wojskowe targi w dużej mierze postrzegamy poprzez obecność nowości z zakresu ciężkiej techniki pancernej. Tak było również w tegorocznej edycji MSPO. Pokazano między innymi demonstratory czołgów Leopard 2PL i PT-16, ale to nie wszystko. 

Zobacz więcej

Anatomia pancerza – wczesne wersje Leopard 2

Leopard 2 uchodzi za przykład czołgu idealnie balansującego wymagania użytkownika na odpowiednią siłę ognia, mobilność i opancerzenie. Faktycznie jednak w przypadku tego ostatniego parametru mowa o rozwiązaniach będących efektem wielu trudnych kompromisów...   

Zobacz więcej

Czołgi w wojnie domowej w Rosji

Nowy rodzaj broni – czołgi, które  pojawiły się na polu walki w czasie pierwszej wojny światowej – przyczynił się do przełamania silnie umocnionych pozycji niemieckich, a w konsekwencji do zakończenia działań wojennych na froncie zachodnim. Koniec Wielkiej Wojny nie zatrzymał  dalszej kariery czołgów...

Zobacz więcej

Carro Armato L 6/40. Ostatni czołg lekki Regio Esercito i jego odmiany

Historia walk jednostek pancernych Regio Esercito (Królewskich Sił Zbrojnych) w latach  1940-1943 to nie tylko nieustanne pasmo klęsk. Jednak sukcesy, jak choćby pod Bir el Gobi w listopadzie 1941 roku, przychodziły o wiele rzadziej niż porażki. 

Zobacz więcej

Michael Wittmann – największy as pancerny?

W wielu opracowaniach poświęconych działaniom niemieckich formacji pancernych można znaleźć informację, że najskuteczniejszym dowódcą czołgu w czasie II wojny światowej był Michel Wittmann. Informacja ta nie jest jednak precyzyjna. 

Zobacz więcej

Historia czołgu ciężkiego KW-2

Czołg powstał jako środek wsparcia piechoty pozwalający na przełamanie pierwszej linii obrony przy znacznym zredukowaniu strat w ludziach. Uzbrojenie ówczesnych wozów w postaci armat kalibru 57 mm w przypadku czołgów brytyjskich i niemieckich czy też 75 mm w przypadku czołgów francuskich wystarczało jedynie...

Zobacz więcej

Czołg ciężki KW-1. Koncepcja czołgu ciężkiego dla Armii Czerwonej

Realne warunki do budowy w Związku Sowieckim czołgów ciężkich powstały w lipcu 1929 roku. Zapadła wtedy decyzja o rozpoczęciu działań organizacyjnych. Do prac nad konkretnymi projektami przystąpiono w marcu następnego roku. Przy całkowitym braku własnych doświadczeń na tym polu zamierzano wykorzystać cudze pomysły. 

Zobacz więcej

Samobieżny moździerz Sturmtiger

W następstwie przeciągających się walk miejskich w Stalingradzie Hitler wpadł w jeden ze swoich słynnych ataków furii i zażądał od swych sztabowców i przemysłowców działa szturmowego zdolnego wjechać do opornego miasta i obrócić je w proch wraz z obrońcami. Niemiecka armia miała pod dostatkiem ciężkich dział zdolnych tego dokonać...

Zobacz więcej

Tendencje rozwojowe przeciwpancernych pocisków podkalibrowych

Przeciwpancerne pociski podkalibrowe stabilizowane brzechwowo z odrzucanym sabotem i ze smugaczem (APFSDS-T) stały się obecnie jednym z najważniejszych i najbardziej skutecznych środków zwalczania broni pancernej. 

Zobacz więcej

Nowy bojowy wóz piechoty - oczekiwania i możliwości

Od dłuższego czasu oczywistym jest, że zastąpienie wyeksploatowanych i technicznie przestarzałych BWP-1, będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, zupełnie nową konstrukcją jest konieczne i wymaga pilnych działań. 

Zobacz więcej

Lafayette G. Pool – teksańska furia

Dokonania alianckich asów pancernych w okresie II wojny światowej zdecydowanie pozostają w cieniu wyczynów załóg Panzerwaffe czy radzieckich tankistów. Chodzi nie tylko o liczby zniszczonych czołgów przeciwnika, jakie zapisano na konta najlepszych czołgistów... 

Zobacz więcej

Pancerna pięść US Army

Brygadowe Zespoły Bojowe (Brigade Combat Team, BCT) stanowią podstawową składową taktycznego potencjału amerykańskich Wojsk Lądowych (US Army), od ponad dekady wypierając z takich zadań tradycyjne dywizje, których sztaby obecnie stanowią element dowodzenia operacyjnego. 

Zobacz więcej

Jak zbudowany jest pancerz – Merkawa

Każde z państw produkujących własne czołgi, projektuje maszyny z uwzględnieniem rodzimych uwarunkowań geostrategicznych oraz możliwości przemysłu. Dlatego choć prawie zawsze cel jest ten sam – maksymalizacja ochrony, to sposób na jego osiągnięcie bywa nieraz bardzo różny. 

Zobacz więcej

Schützenpanzer Puma

Ponad rok temu, 24 czerwca 2015 roku, Bundeswehra oficjalnie przejęła pierwszy z 350 zamówionych bojowych wozów piechoty Puma. Wydarzenie to stanowiło kolejny etap jednego z najważniejszych programów modernizacji wojsk lądowych Sił Zbrojnych Republiki Niemiec. 

Zobacz więcej

Buntar, Bokser, Mołot, Nota – ukraińskie czołgi nowej generacji

Rozpad ZSRR drastycznie zahamował rozwój wielu systemów uzbrojenia, w tym broni pancernej. Tymczasem już w latach 80. XX wieku za naszą wschodnią granicą istniały względnie dojrzałe projekty czołgów nowej generacji, które nie tylko Rosjanie, ale także Ukraińcy próbowali później ukończyć.  

Zobacz więcej

Czołgi lekkie Renault R35 i R40

Kiedy 3 września 1939 roku Francja przystąpiła do wojny, na 41 batalionów czołgów piechoty (batallions de chars de combat – BCC) aż 17 stanowiły jednostki wyposażone w czołgi typu Renault R35, łącznie w służbie liniowej znajdowało się w tym okresie 765...

Zobacz więcej

Znad Sekwany nad Wisłę - francuskie czołgi dla Wojska Polskiego

We wrześniu 1939 roku Wojsko Polskie wystawiło trzy liniowe bataliony tzw. czołgów bojowych, wówczas w tej kategorii dostępne były tylko maszyny wagi lekkiej, stąd też taką klasyfikację miały one w swych nazwach - lekkie.

Zobacz więcej

Uwaga Tygrysy!

W listopadzie 1942 roku do Tunezji zostały skierowany schwere Panzer-Abteilung 501, a w marcu 1943 roku na „trzeszczący” front skierowano drugi batalion czołgów ciężkich schwere Panzer-Abteilung 504. Jednakże część załóg z s.Pz.Abt.501 została ewakuowana...

Zobacz więcej

Czołgi rodziny T-72 w konfliktach zbrojnych

Czołgi typoszeregu T-72 są pojazdami, wokół których narosło wiele mitów dotyczących ich użycia w walce. Niegdyś uważane za nowoczesne, obecnie przez wielu postrzegane są jako pojazdy przestarzałe, o niskiej efektywności bojowej, łatwo podatne na zniszczenie.

Zobacz więcej

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter