Zestawy rakietowe Iskander-M w rosyjskich siłach lądowych

Zestawy rakietowe Iskander-M w rosyjskich siłach lądowych

W listopadzie 2016 roku Wojska Lądowe FR odebrały dziewiąty brygadowy operacyjno-taktyczny kompleks rakietowy 9K720 Iskander-M. System został przekazany 119. Samodzielnej Brygadzie Rakietowej podporządkowanej 41. Armii Ogólnowojskowej z Centralnego Okręgu Wojskowego. Przekazany kompleks brygadowy jest ósmym systemem przekazanym rosyjskim siłom zbrojnym na mocy kontraktu z 4 sierpnia 2011 roku pomiędzy Ministerstwem Obrony FR a AO Korporacją Naukowo-Produkcyjną „KB Maszynostrojenia” na dostawę dziesięciu kompleksów 9K720.

Brygada rakietowa z kompleksami 9K720 składa się z baterii dowodzenia, trzech dywizjonów po dwie baterie, w każdej baterii są dwie wyrzutnie, dywizjonu technicznego i dywizjonu zabezpieczenia. Standardowy kompleks brygadowy liczy 51 pojazdów, w tym 12 wyrzutni 9P78-1, 12 pojazdów transportowo-załadowczych 9T250, 11 wozów dowodzenia 9S552, pojazd przygotowania informacji 9S920, pojazd warsztatowy MRTO i 14 pojazdów zabezpieczenia socjalnego oraz 4 wozy dowodzenia R-145BM Jednostka ognia brygady to 48 manewrujących rakiet balistycznych (aerobalistycznych) 9M723 Iskander-M o zasięgu oficjalnym do 500 km lub taka sama ilość skrzydlatych pocisków manewrujących 9M728 (R-500) Iskander-K o zasięgu oficjalnym 500 km.

Zestawy rakietowe 9K720 Iskander-M zostały przyjęte oficjalnie do uzbrojenia w 2011 roku i zastępują systemy 9K79-1 Toczka-U z pociskami 9M79-1 o zasięgu do 120 km. Jeszcze w latach 2007-2005 pierwszy nowy dywizjonowy system (cztery wyrzutnie 9P78) został dostarczony do 630. Samodzielnego Dywizjonu Rakietowego z 60. Centrum Przygotowania Bojowego Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych Rosji na poligonie Kapustin Jar. Ten dywizjon brał w wojnie rosyjsko-gruzińskiej w sierpniu 2008 roku.

Pierwszy pełny system brygadowy został zamówiony 11 marca 2008 roku i dostarczony do 26. Samodzielnej Brygady Rakietowej Zachodniego Okręgu Wojskowego. Dostawy zostały zrealizowane w latach 2010-2011. Kolejne brygady rakietowe są przezbrajane w Iskandery na mocy wspomnianej umowy z 4 sierpnia 2011 roku na łącznie 10 kompleksów. W 2013 roku przekazano dwa zestawy brygadowe – do 107. Samodzielnej Brygady Rakietowej Wschodniego Okręgu Wojskowego i 1. Samodzielnej Brygady Rakietowej z Południowego Okręgu Wojskowego. Co istotne, wyrzutnie dostarczane od tego roku mają możliwość odpalania zarówno pocisków aerobalistycznych 9M723, jak i manewrujących 9M728. W 2014 roku przezbrojono kolejne dwie brygady: 112. Samodzielną Brygadę Rakietową w Zachodnim Okręgu Wojskowym i 92. Samodzielną Brygadę Rakietową z Centralnego Okręgu Wojskowego. Podobną ilość systemów Iskander-M przekazano w następnym roku, zestawy 9K720 otrzymały bowiem 103. Samodzielna Brygada Rakietowa ze Wschodniego Okręgu Wojskowego oraz 12. Samodzielna Brygada Rakietowa z Południowego Okręgu Wojskowego. Ta ostatnia jednostka powstała w 2015 roku w Południowej Osetii na bazie rozwiniętego w m. Mozdok pododdziału ze starszymi zestawami 9K79-1 Toczka-U. W 2016 roku przekazano również dwa kompleksy brygadowe – do 20. Samodzielnej Brygady Rakietowej Wschodniego Okręgu Wojskowego i do 119. Samodzielnej Brygady Rakietowej Centralnego Okręgu Wojskowego.

26. Samodzielna Brygada Rakietowa

6. Armia Ogólnowojskowa

Ługa

X 2011

 

107. Samodzielna Brygada Rakietowa

35. Armia Ogólnowojskowa

Birobidżan

VI 2013

 

1. Samodzielna Brygada Rakietowa

49. Armia Ogólnowojskowa

Mołkino

XI 2013

 

112. Samodzielna Brygada Rakietowa

1. Armia Pancerna

Szuja

VII 2014

 

92. Samodzielna Brygada Rakietowa

2. Armia Ogólnowojskowa

Orenburg

XI 2014

 

103. Samodzielna Brygada Rakietowa

36. Armia Ogólnowojskowa

Ułan-Ude

VII 2015

 

12. Samodzielna Brygada Rakietowa

58. Armia Ogólnowojskowa

Mozdok

XI 2015

 

20. Samodzielna Brygada Rakietowa

5. Armia Ogólnowojskowa

Spassk-Dalnyj

III 2016

 

119. Samodzielna Brygada Rakietowa

41. Armia Ogólnowojskowa

Jelańskij

XI 2016

 

448. Samodzielna Brygada Rakietowa

20. Armia Ogólnowojskowa

Kursk

 

Przezbrojenie w 2017

152. Samodzielna Brygada Rakietowa

Flota Bałtycka

Czerniachowsk

 

Przezbrojenie w kolejnych latach

?. Samodzielna Brygada Rakietowa

1. Armia Pancerna

 

 

Planowana do sformowania

 

W 2017 roku do przezbrojenia pozostają dwie jednostki rakietowe rosyjskich sił lądowych wyposażone w starsze kompleksy rakietowe 9K79 Toczka-U: 152. Samodzielna Brygada Rakietowa Floty Bałtyckiej i 448. Samodzielna Brygada Rakietowa 20. Armii Ogólnowojskowej – obie w Zachodnim Okręgu Wojskowym. Według dostępnych danych w 2017 roku ma być przezbrojona druga z nich. Pojawiają się także informacje, że w Południowym OW lub Zachodnim OW ma być sformowana nowa brygada rakietowa, która będzie miała Iskandery – wymagałoby to sygnowania kolejnej umowy na zakup kompleksu brygadowego. Łącznie rosyjskie Wojska Lądowe będą do 2020 roku dysponowały 12 brygadami z zestawami 9K720. W ich składzie będzie znajdowało się 48 baterii z 144 wyrzutniami 9P78 i 9P78-1. Właśnie bateria jest najmniejszym pododdziałem zdolnym do samodzielnego działania – pododdział w ugrupowaniu bojowym składa się z dwóch wyrzutni, jednego pojazdu transportowo-załadowczego, jednego-dwóch wozów dowodzenia i jednego pojazdu zabezpieczenia bojowego. Pojedynczą baterię można przebazować transportem kolejowym, lotniczym lub morskim – w ten ostatni sposób przebazowane były w październiku br. systemy Iskander-M z 112. Samodzielnej Brygady Rakietowej z m. Szuja w Obwodzie Iwanowskim do Obwodu Kaliningradzkiego. 

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter