Polska Grupa Zbrojeniowa i MBDA podpisały porozumienie o współpracy w zakresie systemów rakietowych

Polska Grupa Zbrojeniowa i MBDA podpisały porozumienie o współpracy w zakresie systemów rakietowych

2 lutego br. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz MBDA, wiodący europejski koncern rakietowy, podpisały porozumienie o partnerstwie strategicznym. To dokument, który otwiera drogę do przyszłej współpracy PGZ i MBDA w zakresie systemów rakietowych i rakiet. Porozumienie zakłada również transfer nowoczesnych technologii rakietowych do spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz włączenie ich w światowy łańcuch dostaw MBDA.

Celem podpisanego porozumienia jest poszerzenie wzajemnej współpracy pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową i MBDA oraz rozwój kompetencji przemysłowych Grupy PGZ w zakresie systemów rakietowych oraz rakiet. Dotyczy to zarówno obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, jak i morskich i powietrznych systemów rakietowych.

Dokument nakreśla ramy współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej z MBDA w zakresie programów rakietowych ujętych w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, zwłaszcza programu dotyczącego przeciwlotniczego zestawu rakietowego krótkiego zasięgu o kryptonimie „Narew”.

Porozumienie zakłada, że jeżeli Ministerstwo Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej zdecyduje o wyborze oferowanych przez MBDA rozwiązań z zakresu systemów rakietowych i rakiet, MBDA zrealizuje znaczący i uzgodniony wspólnie transfer technologii w tym zakresie do spółek skupionych w Grupie PGZ. W takim przypadku MBDA zadeklarowało także wolę przekazania stronie polskiej know-how oraz możliwość włączenia polskich spółek przemysłu obronnego w międzynarodowy łańcuch dostaw.

– To krok w stronę budowy kompetencji Polskiej Grupy Zbrojeniowej w dziedzinie szeroko rozumianych technik rakietowych. Po wielomiesięcznych negocjacjach doszliśmy do porozumienia, dotyczącego szerokiej kooperacji i wymiany technologii pomiędzy firmami wchodzącymi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz firmami, które funkcjonują w ramach MBDA. To daje nam pewność, że będziemy w stanie uzyskać kompetencje i zrealizować szereg programów wojskowych, zwłaszcza program obrony przeciwlotniczej „Narew”, ale także inne programy. To dla nas bardzo ważny dzień, otwierający przed nami perspektywę kooperacji między przemysłem obronnym w krajach europejskich, które należą do NATO – powiedział Arkadiusz Siwko, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Podpisana dziś umowa strategiczna formalizuje plany długofalowego zaangażowania MBDA w Polsce i pozwala nam, by wraz z PGZ, zrobić duży krok naprzód w zakresie wsparcia Polski na drodze do pozyskania najnowszych technologii rakiet i systemów rakietowych. Rdzeniem strategii MBDA, od założenia firmy w 2001 r., było promowanie skutecznej i trwałej współpracy w Europie. Jest to najlepszy sposób na rozwijanie możliwości przemysłu obronnego w kraju partnerskim, który następnie ma zagwarantowany swobodny dostęp do technologii. Nasze podejście spełnia oczekiwania Polski w kwestii suwerenności i swobody użycia. Podpisanie tej umowy jest ważną inicjatywą dla osiągnięcia niezależności i jest czymś, czego MBDA szczerze chce dla Polski – powiedział Paul Stanley, Wiceprezes MBDA na Europę Północną.

Na mocy porozumienia zakłady przemysłowe wchodzące w skład Grupy PGZ zyskują możliwość rozpoczęcia współpracy z MBDA w zakresie pocisków rakietowych, wyrzutni, systemów dowodzenia i kierowania, systemów transmisji danych, wozów wsparcia, integracji systemu, zarządzania programem, serwisowania oraz szkolenia.

Spółki z Grupy PGZ, które mogą zostać zaangażowane w kooperację z MBDA, to m.in. PIT-Radwar S.A., Mesko S.A., PCO S.A., Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Wojskowe Zakłady Łączności S.A., OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., Huta Stalowa Wola S.A., Jelcz Sp. z o.o., Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. oraz Stocznia Remontowa „Nauta” S.A.

Koncern MBDA prowadzący działalność w pięciu krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych w 2015 r. osiągnął obroty rzędu 2,9 mld euro, przy zamówieniach o wartości 15,1 mld euro. MBDA, któremu zaufało ponad 90 klientów wśród sił zbrojnych całego świata, to światowy lider w dziedzinie pocisków i systemów rakietowych.

MBDA to jedyna grupa zdolna do projektowania i wytwarzania pocisków i systemów rakietowych, które odpowiadają pełnemu zakresowi aktualnych i przyszłych potrzeb operacyjnych w trzech rodzajach sił zbrojnych (lądowych, morskich i powietrznych). Grupa oferuje łącznie 45 systemów rakietowych i środków zaradczych, które już są stosowane, oraz rozwija ponad 15 nowych.

tekst i zdjęcia: pgzsa.pl

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter