Polska Grupa Zbrojeniowa dostarczy system „Pilica” dla Sił Zbrojnych RP

Polska Grupa Zbrojeniowa  dostarczy system „Pilica” dla Sił Zbrojnych RP

24 listopada br. w terenie Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. w obecności Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza została podpisana umowa na dostawę dla Sił Zbrojnych RP przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego bardzo bliskiego zasięgu „Pilica”. Dostawę zrealizuje konsorcjum, na którego czele stoi Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Wartość umowy to 746 155 165,41 zł.

 

Dostawcą i liderem technicznym konsorcjum, które zrealizuje dostawy systemu „Pilica”, są Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A, spółka zależna Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. ZM „Tarnów” zapewnią również obsługę serwisową i pogwarancyjną sprzętu. W konsorcjum znajdują się także inne spółki wchodzące w skład Grupy PGZ: PIT-Radwar S.A. oraz PCO S.A.

Umowę podpisali I Zastępca Szefa Inspektoratu Uzbrojenia MON płk Piotr Imański, Prezes Zarządu PGZ S.A. Arkadiusz Siwko, Członek Zarządu PGZ S.A. Adam Lesiński, Członkowie Zarządu PIT-Radwar S.A. Rafał Kowalczyk i Janusz Wieczorek oraz Członkowie Zarządu PCO S.A. Stanisław Natkański i Irena Rdzanek.

Umowa podpisana w Tarnowie zakłada, że w latach 2019-2022 Siły Zbrojne RP otrzymają 6 przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich bardzo bliskiego zasięgu „Pilica”. Każdy z nich będzie składać się ze stanowiska dowodzenia, stacji radiolokacyjnej, sześciu jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi oraz z dwóch pojazdów transportowych i dwóch pojazdów amunicyjnych. W skład jednostki ogniowej wchodzi przeciwlotniczy zestaw rakietowo-artyleryjski ZUR-23-2SP „Jodek” z podwójnymi armatami 23 mm oraz rakietami przeciwlotniczymi krótkiego zasięgu „Grom”/„Piorun”. Każdy zestaw będzie wyposażony we własne głowice optoelektroniczne z kamerami telewizyjnymi i termowizyjnymi oraz zawierające dalmierze laserowe. W umowie sprecyzowano także warunki przekazania pakietów logistycznych, zawierających zestawy naprawcze, oraz pakietów szkoleniowych.

 – Podpisanie umowy zamówienia na system artyleryjsko-rakietowy „Pilica”, jeden z najistotniejszych systemów obronnych krótkiego zasięgu to fundament, baza polskiego systemu obronnego – powiedział Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz w Tarnowie podczas podpisania umowy sprzedaży sprzęty dla polskiej armii.

Minister Antoni Macierewicz, dziękując za przejęcie odpowiedzialności za współpracę przemysłu obronnego z Ministerstwem Obrony Narodowej, zaznaczył, że ma to duże znaczenie w wymiarze społecznym, czego dowodzi wzrost zatrudnienia w ZM „Tarnów” w związku z realizacją systemu „Pilica” dla Sił Zbrojnych RP.

Podpisanie umowy na dostarczenie polskim Siłom Zbrojnym systemu „Pilica” oznacza sfinalizowanie jednego z kluczowych projektów, istotnie podnoszących bezpieczeństwo państwa. Polska Grupa Zbrojeniowa gwarantuje Ministerstwu Obrony Narodowej samodzielne wykonanie wszystkich komponentów, składających się na ten system, co również jest ważne z punktu widzenia zdolności obronnych Polski. PGZ będzie system „Pilica” stale doskonalić i rozwijać, żeby polskie Siły Zbrojne dysponowały coraz bardziej zaawansowanym i skutecznym sprzętem – powiedział Arkadiusz Siwko, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

System „Pilica” tworzy bateria przeciwlotnicza bardzo bliskiego zasięgu, która jest przeznaczona do obrony obiektów wojskowych i cywilnych przed atakami z powietrza z odległości do 5 km. Został on zaprojektowany w oparciu o polskie komponenty i polską myśl techniczną. System „Pilica” może działać w ramach zintegrowanego systemu obrony i dowodzenia, stając się w ten sposób elementem zintegrowanej, wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej, ale jest również przygotowany do działania w pełni autonomicznego.

 

***

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld zł. Dzięki wykorzystaniu potencjału polonizacji technologii, ścisłej współpracy z polską nauką oraz naciskowi na proces badawczo-rozwojowy, PGZ oferuje innowacyjne produkty zwiększające bezpieczeństwo. PGZ oferuje m.in. system obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu z zestawem POPRAD i radarem SOŁA; przenośny zestaw przeciwlotniczy GROM; system bezzałogowych statków powietrznych E-310; kołowy transporter opancerzony ROSOMAK; system artyleryjski z samobieżną haubicą KRAB; indywidualne wyposażenie żołnierza z karabinkami BERYL. PGZ posiada także kompetencje w zakresie projektowania, budowy oraz wyposażania okrętów. Ponadto, PGZ modernizuje i serwisuje pojazdy, samoloty, śmigłowce, okręty (także sprzęt byłego ZSRR). W najbliższych latach, PGZ będzie rozwijała technologie kosmiczne i satelitarne oraz cybertechnologie.

Żródło: http://pgzsa.pl

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter