MILEX 2011

 


Miroslav Gyűrösi


 

 

 

MILEX 2011

 

 

Międzynarodowa Wystawa Uzbrojenia i Techniki Wojskowej MILEX, która odbywa się co dwa lata w stolicy Republiki Białorusi, Mińsku, ma za sobą już swą szóstą odsłonę. Tym razem przedsięwzięcie odbyło się w dniach 24-27 maja 2011 r. Tradycyjnie już, wizyta na tej wystawie daje przede wszystkim możliwość zapoznania się z możliwościami lokalnego przemysłu obronnego i jego nowymi propozycjami.

 Organizatorami wystawy były: Państwowy Komitet Wojskowo-Przemysłowy Republiki Białorusi, Ministerstwo Obrony Republiki Białorusi, Narodowe Centrum Wystawiennicze BelExpo oraz Kancelaria Prezydenta Republiki Białorusi. Pomimo nie najlepszych warunków tam panujących, MILEX 2011 odbył się po raz kolejny w obiektach BelExpo w mińskiej alei Zwycięzców. Generalnym sponsorem wystawy było przedsiębiorstwo BelTechExport, które jest największym białoruskim podmiotem specjalizującym się w obrocie szeroko pojętym „sprzętem specjalnym”. Choć w nazwie imprezy znalazł się przymiotnik „międzynarodowa”, nie oznacza to bynajmniej faktu powszechnego uczestnictwa w niej wystawców z całego świata. Od lat prezentują się na niej przede wszystkim lokalni producenci, placówki naukowobadawcze i przedsiębiorstwa handlowe, a w znacznie mniejszym stopniu firmy z Federacji Rosyjskiej i innych krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Jeśli przytoczyć dane statystyczne, to spośród 132 tegorocznych wystawców 95 było z Białorusi, 31 z Rosji, 3 z Ukrainy, 2 z Kazachstanu i 1 z Armenii. Ich stoiska, ekspozycje i eksponaty zostały rozmieszczone na 1821 m2 powierzchni pod dachem oraz 4180 m2 terenu wokół hali wystawowej. Tegorocznemu MILEX-owi towarzyszyło posiedzenie komisji roboczej przy Międzyrządowej Komisji Współpracy Wojskowo-Ekonomicznej Organizacji Porozumienia o Kolektywnym Bezpieczeństwie oraz trzecie posiedzenie Rady Koordynacyjnej pełnomocnych organów państw członków tej organizacji, dotyczące polityki wystawienniczej i promocji. Tradycyjnie już równolegle z wystawą zorganizowano Międzynarodową Konferencję Naukową Techniki Wojskowej, Obronności i Bezpieczeństwa oraz Wykorzystania Technologii Podwójnego Przeznaczenia, której piąta edycja odbyła się w dniach 25–26 maja 2011 r. w mińskim hotelu Victoria.

MILEX stosunkowo wiernie oddaje aktualną sytuację przemysłu obronnego Białorusi. Dobrze widać, które jego sfery traktuje się priorytetowo i w jakich kierunkach rozwija się ten sektor gospodarki. Na tej podstawie można stwierdzić, że podejmowane w ostatnich latach próby oferowania przez białoruskie firmy na eksport czołgów z nadwyżek sprzętowych własnej armii, czasami w pakietach z ograniczoną modernizacją, odeszły już w zapomnienie. Podobnie, jak i inne starania zmierzające do uzyskania międzynarodowych sukcesów w segmencie wozów bojowych, nie są obecnie główną sferą, w której przedsiębiorstwa z Białorusi miałyby znaczące osiągnięcia na zagranicznych rynkach. Nadal jednak bardzo aktywne pozostają firmy specjalizujące się w zaawansowanej elektronice, w tym w systemach automatyzacji dowodzenia, optoelektronice, a od niedawna także we wszelkich aplikacjach bezzałogowych.

Wśród „większych gabarytowo” eksponatów o stricte wojskowym charakterze, na placu przed halą BelExpo dominowały pojazdy firmy MZKT. Ten białoruski producent samochodów specjalnych stale utrzymuje silną pozycję jako niemal wyłączny dostawca nośników kołowych do systemów rakietowych, w tym strategicznych, i innych pojazdów specjalnych dla Federacji Rosyjskiej. Niektóre firmy z Rosji, na przykład BAZ, starają się przełamać tę hegemonię, ale na razie są jeszcze na początku drogi. MZKT ostatnio ponownie zyskuje dobrą pozycję w segmencie nośników do modernizowanych przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego i średniego zasięgu, a także nowych aplikacji tej klasy. Właśnie w tym celu w firmie powstała rodzina nośników MZKT-6922, których odmiany służą do modernizacji zestawów Tor i Buk, a także w nowym zestawie Stilet białoruskiej firmy Tetraedr. Przedsiębiorstwo BelTech Holding wystawiało samobieżny zestaw przeciwpancerny Caracal, który swą światową premierę miał na wystawie IDEX 2011 w Abu Zabi (patrz NTW 4/2011), a na krótko przed rozpoczęciem MILEX-u odbył pierwsze strzelania doświadczalne. W ekspozycji tejże centrali handlowej prezentowano też, będący dziełem firmy Specpriborserwis, specjalistyczny warsztat remontowy KRAS-SPN na samochodzie MZKT-65273-010, przeznaczony do obsług i remontów stacji zakłóceń radioelektronicznych SPN-2(4) oraz zunifikowany wóz dowódczo-sztabowy, wyposażony w środki automatyzacji dowodzenia ugrupowaniem wojsk obrony przeciwlotniczej Riedut-S.

 

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 7/2011

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter