Dostawy nowych samolotów do rosyjskich sił zbrojnych w 2016 roku

Dostawy nowych samolotów do rosyjskich sił zbrojnych w 2016 roku

W 2016 roku siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, w tym Siły Powietrzno-Kosmiczne (WKS) i Marynarka Wojenna (WMF) otrzymały 59 nowych samolotów bojowych i 6 nowych samolotów szkolnych i pomocniczych (wsparcia). Jest to prawie dwa razy mniej niż w dwóch poprzednich latach – oficjalne informacje rosyjskie wskazują, że zmniejszenie dostaw krajowych wiąże się z realizacją w pierwszej kolejności kontraktów eksportowych.

 

W zakresie samolotów myśliwskich WKS odebrały 12 maszyn MiG-29SMT(R), wyprodukowanych przez RSK MiG zgodnie z umową z kwietnia 2014 roku na 16 szt. bojowych MiG-29SMT(R), zawartą między rosyjskim resortem obrony a OAK Zjednoczoną Korporacją Lotniczą, w skład której wchodzą zakłady RSK MiG. Samoloty z numerami burtowymi 24-37 (zidentyfikowane numery seryjne 2960737230 i 2960737231) weszły w skład 185. Centrum Przygotowania Bojowego i Przeszkolenia Personelu Latającego na lotnisku Priwołżskij w Astrachaniu. Cztery dostarczone w 2015 roku samoloty z numerami burtowymi 20-23 (zidentyfikowane numery seryjne 2960737223 i 2960737224) dostarczono do 116. Centrum Przygotowania Bojowego.

 

W 2016 roku dostarczono dwa ostatnie myśliwce Su-30M2, zamówione w grudniu 2012 roku na mocy umowy z Kompanią Suchoj (na 16 maszyn) i produkowane zakładzie im. J. A. Gagarina w Komsomolsku nad Amurem. Maszyny z numerami bocznymi 89 i 90 (numery seryjne 88522 i 88523) mają być dostarczone do 38. Gwardyjskiego Lotniczego Pułku Myśliwskiego na lotnisku Belbek na Krymie. Pułk jest podporządkowany dowództwu 27. Mieszanej Dywizji Lotniczej z 4. Armii WWS i PWO Południowego Okręgu Wojskowego. Jednak jeszcze pod koniec grudnia samoloty znajdowały się w Instytucie Badań Lotniczych im. M. M. Gromowa w Żukowskim pod Moskwą, gdzie były używane jako maszyny szkolne dla pilotów chińskich opanowujących myśliwce Su-35. Wcześniej, w latach 2013-2015 dostarczono pozostałe 14 Su-30M2 w ramach tego kontraktu.

 

Drugi rosyjski zakład produkujący samoloty bojowe Suchoja – Korporacja Irkut w Irkucku – dostarczył z kolei 17 myśliwców Su-30SM. Są to maszyny wyprodukowane w ramach trzech umów – pierwsza z nich zawarta w grudniu 2012 roku opiewa na 30 samolotów dla WKS, druga i trzecia – łącznie na osiem maszyn dla lotnictwa rosyjskiej marynarki wojennej.  Dziesięć maszyn o numerach burtowych 29-30 (numery seryjne 10MK51309 i 10MK51310) oraz  30-37 (numery seryjne od 10MK51313 i 10MK51314, 10MK51318 do 10MK51320, 10MK51401, 10MK51402 i 10MK1407) trafiło do 31. Lotniczego Pułku Myśliwskiego z bazy Millerowo, podporządkowanego 1. Mieszanej Dywizji Lotniczej 4. Armii WWS i PWO Południowego Okręgu Wojskowego oraz do grupy akrobacyjnej „Russkije Witjazi”. Z kolei WMF otrzymał w 2016 roku siedem samolotów Su-30SM, z których cztery z numerami 43, 45, 46 i 47 (numery seryjne 10MK51317 i 10MK51403 do 10MK51405) trafiły do 43. Samodzielnego Morskiego Lotniczego Pułku Szturmowego na lotnisku Saki na Krymie, a dwa z numerami bocznymi 22 i 23 (numery seryjne 10МK51408 i 10MK51409) w skład 279. Samodzielnego Pokładowego Lotniczego Pułku Myśliwskiego z bazy Siewieromorsk-3. Ostatni, siódmy Su-30SM o numerze bocznym 70 (numer seryjny 10MK51406) pojawił się w składzie 72. Bazy Lotniczej Floty Bałtyckiej na lotnisku Czerniachowsk w obwodzie Kaliningradzkim.

 

Najnowocześniejszych myśliwców rosyjskie lotnictwo wojskowego otrzymało w 2016 roku 12 – są to Su-35S, produkowane przez zakład w Komsomolsku równolegle z Su-30M2. Dwa pierwsze, o numerach burtowych 21 i 22 (numery seryjne 3207 i 3208), otrzymał 23. Lotniczy Pułk Myśliwski z 303. Mieszanej Dywizji Lotniczej podporządkowany 11. Armii WWS i PWO Wschodniego Okręgu Wojskowego i stacjonujący na lotnisku Dzemgi. Pozostałe, o numerach burtowych 50-69 (numery seryjne ) weszły formalnie w skład 159. Lotniczego Pułku Myśliwskiego z bazy Biesowiec w Karelii, operującego w ramach 105. Mieszanej Dywizji Lotniczej z 6. Armii WWS i PWO Zachodniego Okręgu Wojskowego. Pozostałe 46 w ramach pierwszej umowy Su35S dostarczono w latach 2012-2015.

 

W 2016 roku rosyjskie siły powietrzno-kosmiczne otrzymały 16 samolotów uderzeniowych Su-34 montowanych w nowosybirskich zakładach lotniczych im. W. P. Czkałowa. Są to maszyny wyprodukowane w ramach umowy z Kompanią Suchoj (do której należy zakład w Nowosybirsku) z lutego 2012 roku na 92 Su-34. Samoloty z numerami bocznymi 01 do 07, 09 do 12, 14 i 20 do 23 (numery seryjne ) weszły w skład 277. Bombowego Pułku Lotniczego z 303. Mieszanej Dywizji Lotniczej 11. Armii WWS i PWO. Pułk stacjonuje na co dzień na lotnisku Churba we Wschodnim Okręgu Wojskowym.

 

Jeśli chodzi o samoloty szkolne i pomocnicze (wsparcia), w 2016 roku siły zbrojne Rosji otrzymały 10 odrzutowych maszyn szkolenia zaawansowanego Jak-130 o numerach burtowych 40 do 49 (numery seryjne 1308 do 1318), które przekazano do 200. Szkolnej Bazy Lotniczej w Armawirze, jeden samolot transportowy Ił-76MD-90A o numerze rejestracyjnym RF-78654 (numer seryjny 0108) do 610. Centrum Przygotowania Bojowego i Przeszkolenia Personelu Latającego na lotnisku Iwanowo, jeden samolot pasażerski An-140-100 o numerze rejestracyjnym RF-08854 (numer seryjny 16А011), trzy maszyny pasażerskie An-148-100E o numerach rejestracyjnych RA-61728, RA-61729 i RA-61730 (numery seryjne 43-04, 43-05 i 43-07) oraz jeden samolot dowodzenia Ił-96-400WPU o numerze rejestracyjnym RA-96102 (numer seryjny 97693201002). Maszynę An-140-100 przekazano lotnictwu marynarki wojennej, pozostałe samoloty – siłom powietrzno-kosmicznym FR.

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter