Analiza rynku na strategiczny transport lotniczy

Analiza rynku na strategiczny transport lotniczy

W dniu wczorajszym Inspektorat Uzbrojenia poinformował o rozpoczęciu procedury związanej z pozyskaniem narodowych zdolności w zakresie powietrznego transportu o zasięgu strategicznym, ewakuacji medycznej oraz tankowania w powietrzu. Zainteresowane analizą rynku podmioty mają czas na zgłoszenie do dnia 17 marca br.

 

Na obecnym etapie procedowania, fazie analityczno-koncepcyjnej, zlecający zdefiniował realizację zdolności poprzez dwie formuły. Pierwszą, uznaną za priorytetową, jest bezpośredni zakup samolotów klasy MRTT (Multi Role Transport Tanker), w ilości zapewniającej spełnienie zakładanych scenariuszy użycia, zgodnie z wymogami operacyjnymi o kryptonimie Karkonosze.  Drugim jest pozyskanie usługi, zapewniającej realizację wymagań operacyjnych kryptonim Karkonosze. Wykorzystanie sprzętu lub usługi będzie realizowane w układzie narodowym.

 

W ramach zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP prowadzący postępowanie Inspektorat Uzbrojenia wyróżnił potrzebę zakupu samolotów (lub usług) transportu strategicznego, samolotów (usługi) posiadających możliwość tankowania w powietrzu innych statków powietrznych oraz samoloty o zasięgu strategicznym (lub usługa) umożliwiająca ewakuację rannych, w tym wymagających intensywnej opieki medycznej. Wraz ze sprzętem Inspektorat Uzbrojenia oczekuje zabezpieczenia w postaci pakietu logistycznego.

 

Należy zauważyć, że w większości wypadków wszystkie wspomniane zadania wypełnia klasa wielozadaniowych samolotów określanych mianem MRTT. Dzięki modularyzacji wyposażenia mają one możliwość wypełniania funkcji maszyn transportowych, powietrznych tankowców oraz ewakuacji medycznej. W ostatnich latach, głównie z powodów finansowych, procedowano uczestnictwo w programie międzynarodowym, pod auspicjami Europejskiej Agencji Obrony (EDA). W ostatnich miesiącach strona polska zamroziła swój udział w projekcie realizowanych przez kilka państw, gdzie wskazano już zakup samolotów Airbus A330.

 

tekst: Mariusz Cielma

fot. Airbus

 

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter